โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

หมู่ที่ 1 ถนนสุราษฎร์ฯ-นาสาร บ้านขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
เบอร์โทรศัพท์ 077355500

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการแข่งขันการแปรรูปอาหารระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

บทความล่าสุด