โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

หมู่ที่ 1 ถนนสุราษฎร์ฯ-นาสาร บ้านขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
เบอร์โทรศัพท์ 077355500

ความรู้ทั่วไปเรื่องรถจักรไอน้ำ ประวัติความเป็นมาและสิ่งที่คุณควรรู้

ความรู้ทั่วไปเรื่องรถจักรไอน้ำประวัติความเป็นมาและสิ่งที่คุณควรรู้

ความรู้ทั่วไปเรื่องรถจักรไอน้ำ Steam locomotive เป็นชนิดของรถไฟที่ใช้พลังงานจากการเผาไหม้น้ำในหม้อน้ำเพื่อสร้างไอน้ำและแรงเคลื่อนที่เพื่อขับเคลื่อนรถไปข้างหน้า รถจักรไอน้ำได้รับความนิยมในสมัยที่เริ่มต้นของระบบรถไฟในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สำคัญในการขนส่งและการท่องเที่ยวในประวัติศาสตร์ทางรถไฟ รถจักรไอน้ำมีลักษณะเด่นด้วยบันไดสองข้างสูงและท่อไอน้ำที่ยืดหยุ่น และถูกนำไปใช้ในการขนสินค้าและผู้โดยสารในระยะเวลาหลายสิบปี

ความนิยมของรถจักรไอน้ำลดลงเมื่อรถไฟดีเซล Diesel locomotive และรถไฟไฟฟ้า Electric locomotive เริ่มถูกนำเข้ามาใช้ในระบบรถไฟ ซึ่งมีประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานที่ดีกว่ารถจักรไอน้ำ รถจักรไอน้ำส่วนใหญ่ถูกเลิกใช้งานในการขนสินค้าในตอนท้ายของคริสต์ศตวรรษที่ 20 แต่ยังคงมีการใช้งานรถจักรไอน้ำในการแสดงนิทรรศการและการท่องเที่ยวทางรถไฟเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของรถไฟและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมันในปัจจุบัน

รถจักรไอน้ำมีความสำคัญในการพัฒนาระบบรถไฟและเป็นสัญลักษณ์ของยุคก่อนที่พลังงานไฟฟ้าและดีเซลจะเริ่มมีบทบาทสำคัญในการขนส่งและการบริการทางรถไฟในโลกยุคปัจจุบัน

รถจักรไอน้ำSteamlocomotiveมีลักษณะอย่างไร

รถจักรไอน้ำ Steam locomotive มีลักษณะอย่างไร

รถจักรไอน้ำ Steam locomotive มีลักษณะที่แตกต่างจากรถไฟที่ใช้พลังงานอื่นๆ เช่น รถไฟดีเซลหรือรถไฟไฟฟ้า ลักษณะหลักของรถจักรไอน้ำประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. หม้อน้ำ Boiler รถจักรไอน้ำมีหม้อน้ำในภายในเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการเผาไหม้น้ำ เพื่อสร้างไอน้ำและไอน้ำที่มีความดันสูง เมื่อไอน้ำถูกผลักออกจากหม้อน้ำโดยใช้ความดัน จะสร้างแรงเคลื่อนที่เพื่อขับเคลื่อนรถ

2. ถังน้ำ Water Tank เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บน้ำที่จะถูกเติมเข้าสู่หม้อน้ำเพื่อให้สามารถสร้างไอน้ำได้ตลอดเวลาขณะการทำงาน

3. บันได Smokestack บันไดหรือหลอดควันเป็นส่วนที่ใช้ในการออกแบบหม้อน้ำเพื่อให้ควันที่เกิดจากการเผาไหม้น้ำนำออกไปยังบรรยากาศ

4. ล้อ Wheels รถจักรไอน้ำมีล้อที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถและรองรับน้ำหนักของรถไปยังรางรถไฟ

5. อาคารควบคุม Cabin ส่วนที่ขับรถอยู่ภายในอาคารควบคุม และมีแท่นควบคุมและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อควบคุมการทำงานของรถจักรไอน้ำ

6. ถังถ่านหิน Coal Tender ส่วนนี้มักอยู่หลังของรถจักรและใช้ในการเก็บถ่านหินที่ใช้ในการเผาไหม้น้ำในหม้อน้ำ

7. รางรถไฟ Railroad Tracks รถจักรไอน้ำจะวิ่งบนรางรถไฟที่ถูกติดตั้งไว้บนพื้นดินเพื่อขับเคลื่อนตัวรถไปข้างหน้า

รถจักรไอน้ำมีลักษณะทางเทคนิคที่ซับซ้อนและใช้กระบวนการอุ่นน้ำเพื่อสร้างแรงเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้มันมีการใช้งานลดลงเมื่อเทียบกับรถไฟที่ใช้พลังงานใหม่ๆ อย่างรถไฟดีเซลหรือรถไฟไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายมากขึ้นในการทำงานและการบำรุงรักษา

รถจักรไอน้ำSteamlocomotiveมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

รถจักรไอน้ำ Steam locomotive มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

รถจักรไอน้ำ Steam locomotive มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจและสำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟ ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของประวัติความเป็นมาของรถจักรไอน้ำ

1. การพัฒนาแรก ระบบรถไฟแรกเริ่มใช้กำลังม้าหรือรถไร่ horse-drawn wagon ในทศวรรษที่ 18 แต่มีข้อจำกัดในเรื่องระยะทางและความเร็ว ในประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1804 นักวิศวกรชื่อ ริชาร์ด ทรีวอร์ธ Richard Trevithick สร้างรถจักรไอน้ำแรกที่ใช้ในการขนสินค้าบนรางรถไฟ เรียกว่า Puffing Devil แต่ยังไม่ได้รับความสนใจมากนักในสมัยนั้น

2. นวัตกรรมของสตีเฟนสัน ในทศวรรษที่ 19 นักวิศวกรอย่าง จอร์จ สตีเฟนสัน George Stephenson และลูกชายของเขา โรเบิร์ต สตีเฟนสัน Robert Stephenson พัฒนาระบบรถไฟที่ใช้รถจักรไอน้ำในการขับเคลื่อน โดยรถจักรแรกที่พวกเขาสร้างชื่อ Rocket ในปี ค.ศ. 1829 ได้รับความสำเร็จในการขนสินค้าและผู้โดยสารบนรางรถไฟแบบที่วันนี้

3. การขยายพันธุ์ของรถจักรไอน้ำ หลังจากความสำเร็จของ Rocket มีการสร้างรถจักรไอน้ำในหลายรูปแบบที่ใช้ในการขนสินค้าและบริการทางรถไฟในประเทศอังกฤษและทั่วโลก ระบบรถไฟของอังกฤษกลายเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสมัยนั้น

4. การขยายพันธุ์ของระบบรถไฟ รถจักรไอน้ำช่วยเปิดทางให้สามารถขนสินค้าและผู้โดยสารไปยังที่ที่เป็นไปได้ และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการขนส่งในตอนนั้น ระบบรถไฟขยายตัวไปยังประเทศอื่นๆ รวมถึงสหรัฐอเมริกา และเปิดทางให้การคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. การลดลงของรถจักรไอน้ำ ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 รถจักรไอน้ำเริ่มถูกแทนที่ด้วยรถไฟดีเซลและรถไฟไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความสะดวกสบายในการบำรุงรักษา นับว่าเป็นการปิดจบสมัยของรถจักรไอน้ำในการใช้งานทางการคมนาคมขนสินค้าและผู้โดยสาร

6. การนำไปใช้ในงานนิทรรศการ ถึงแม้รถจักรไอน้ำจะไม่ได้ใช้ในการขนสินค้าหรือผู้โดยสารในปัจจุบัน แต่มันยังคงมีค่าเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์รถไฟ และมักนำมาใช้ในงานแสดงนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อให้คนได้รู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับการขนส่งและเทคโนโลยีในอดีต

รถจักรไอน้ำSteamlocomotiveมีกลไกการขับเคลื่อนอย่างไร

รถจักรไอน้ำ Steam locomotive มีกลไกการขับเคลื่อนอย่างไร

รถจักรไอน้ำมีกลไกการขับเคลื่อนอย่างน่าสนใจ โดยหลักการทำงานของระบบนี้คือการใช้ความร้อนจากไอน้ำเพื่อสร้างแรงเคลื่อนที่ นี่คือขั้นตอนทั่วไปของกลไกการขับเคลื่อนของรถจักรไอน้ำ

1. การเผาไหม้น้ำ น้ำและถ่านหิน หรือเชื้อเพลิงอื่น เช่น ไม้ ถูกนำเข้าไปยังหม้อน้ำของรถจักรไอน้ำ การเผาไหม้น้ำนี้สร้างความร้อนและไอน้ำ

2. การออกไอน้ำ ไอน้ำที่เกิดจากการเผาไหม้ถูกสร้างในหม้อน้ำและมีความดันสูง ไอน้ำแรงดันนี้จะถูกผลักออกจากหม้อน้ำผ่านท่อไปยังส่วนกลางของรถจักร

3. การขับเคลื่อนล้อ ไอน้ำที่ผลักออกจากหม้อน้ำจะถูกส่งเข้าสู่ส่วนกลางของรถจักร ที่นี่มีลูกสูบที่เคลื่อนที่ Hin ไปมาเป็นอย่างต่อเนื่องด้วยการทำงานของสไลด์สลัก piston โดยสไลด์สลักจะถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจากไอน้ำแรงดันในหม้อน้ำ แรงจากสไลด์สลักนี้จะถูกส่งไปยังล้อขับที่ติดกับขาของรางรถไฟ และส่งกลับมาผ่านเปลือกกลม connecting rod เพื่อทำให้ล้อหมุน

4. การส่งความร้อนกลับ เมื่อไอน้ำส่งแรงขับเคลื่อนล้อแล้ว ไอน้ำน้ำเป็นสภาวะไอจะถูกนำกลับไปยังหม้อน้ำเพื่อให้มันถูกเรียบร้อยและสามารถใช้ใหม่ในกระบวนการเผาไหม้น้ำอีกครั้ง

การใช้ความร้อนและไอน้ำในการขับเคลื่อนรถจักรไอน้ำเป็นกลไกที่ออกแบบอย่างยอดเยี่ยมในยุคที่เทคโนโลยียังไม่ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างเต็มที่ แม้ว่ารถจักรไอน้ำจะไม่ได้ใช้ในการขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสารในปัจจุบัน แต่กลไกการขับเคลื่อนนี้ยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและถูกนำมาใช้ในงานแสดงนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีของรถไฟในอดีต

รถจักรไอน้ำSteamlocomotiveมีกี่ประเภท

รถจักรไอน้ำ Steam locomotive มีกี่ประเภท

รถจักรไอน้ำ Steam locomotive มีหลายประเภทและรูปแบบตามการใช้งานและความเหมาะสมในสภาวะต่างๆ ดังนี้

1. บรรจุน้ำหม้อถัง Tank locomotive รถจักรไอน้ำประเภทนี้มีถังน้ำและถังถ่านหินอยู่ในตัวของรถ ซึ่งมักใช้ในรถจักรไอน้ำที่ต้องทำงานในระยะสั้นๆ เช่นในกระบวนการการขนสินค้าในสถานที่แคบหรือในโรงงาน

2. รถกระเช้าหรือรถถ่านหินเป็นรถราง Tender locomotive ในประเภทนี้รถจักรไอน้ำมีถังน้ำแยกออกมาจากถังถ่านหิน ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มความจุของถ่านหินและน้ำ รถจักรไอน้ำแบบนี้มักใช้ในการขนสินค้าและผู้โดยสารในระยะทางที่ยาวขึ้น

3. รถจักรไอน้ำมาตรฐาน Standard locomotive รถจักรไอน้ำมาตรฐานมีการออกแบบที่ใช้ในการขนสินค้าและผู้โดยสารบนเส้นทางรถไฟที่มีขนาดมาตรฐาน มีความสามารถในการทำงานในสถานการณ์ที่หลากหลาย

4. ขบวนรถด่วนพิเศษ Special locomotive รถจักรไอน้ำประเภทนี้อาจมีการออกแบบให้เหมาะสมกับงานที่น้อยลง หรือมีความสามารถพิเศษ เช่น รถจักรไอน้ำสำหรับทำงานบนรางที่ชันมาก Climbing locomotive หรือรถจักรไอน้ำสำหรับงานที่ต้องการแรงลากมาก Switcher locomotive ซึ่งใช้ในการจัดเรียงรถบนรางทางเข้าและออกของสถานี

5. รถจักรไอน้ำที่ใช้ในงานนิทรรศการ Preservation locomotive รถจักรไอน้ำที่ไม่ได้ใช้ในการขนสินค้าหรือผู้โดยสารแล้วอาจถูกสงวนไว้เพื่อการแสดงนิทรรศการหรือการท่องเที่ยวทางรถไฟ ซึ่งมักมีความมีค่าเป็นมรดกประวัติศาสตร์ของรถไฟ

ส่วนใหญ่แล้ว รถจักรไอน้ำมาตรฐานแบบบรรจุน้ำและถ่านหินแยกกันถือเป็นประเภทที่พบมากที่สุดในประวัติศาสตร์รถไฟ เนื่องจากความสามารถในการทำงานในสถานการณ์ที่หลากหลายและความสามารถในการขนสินค้าและผู้โดยสารในระยะทางที่ยาวขึ้น

รถจักรไอน้ำ Steam locomotive เป็นชนิดของรถไฟที่ใช้พลังงานจากการเผาไหม้น้ำในหม้อน้ำเพื่อสร้างไอน้ำและแรงเคลื่อนที่เพื่อขับเคลื่อนรถไปข้างหน้า รถจักรไอน้ำมีลักษณะเด่นด้วยบันไดสองข้างสูงและท่อไอน้ำที่ยืดหยุ่น และถูกนำไปใช้ในการขนสินค้าและผู้โดยสารในระยะเวลาหลายสิบปี ประวัติความเป็นมาของรถจักรไอน้ำมีรากกำเนิดจากการพัฒนาของระบบรถไฟในทศวรรษที่ 19 โดยนักวิศวกรอย่าง จอร์จ สตีเฟนสัน George Stephenson และ โรเบิร์ต สตีเฟนสัน Robert Stephenson เป็นผู้นำทางในการพัฒนารถจักรไอน้ำและสร้างรถจักรแรกที่เรียกว่า Rocket ในปี 1829 ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของการใช้รถจักรไอน้ำในการขนสินค้าและผู้โดยสารบนรางรถไฟทั่วโลก รถจักรไอน้ำส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยรถไฟดีเซลและรถไฟไฟฟ้าในการขนส่งของสินค้าและผู้โดยสารในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น แต่รถจักรไอน้ำยังคงมีค่าสะสมในประวัติศาสตร์รถไฟและมักนำมาใช้ในงานแสดงนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อให้คนได้รู้จักประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรถไฟในอดีต

 

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรถจักรไอน้ำ
 • ใครเป็นผู้สร้างรถจักรไอน้ำแรก
  • ริชาร์ด ทรีวิธิค Richard Trevithick เป็นผู้สร้างรถจักรไอน้ำแรกในปี ค.ศ. 1804
 • ใครเป็นผู้พัฒนาระบบรถจักรไอน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในสมัยที่ 19
  • จอร์จ สตีเฟนสัน George Stephenson และ โรเบิร์ต สตีเฟนสัน Robert Stephenson เป็นผู้พัฒนาระบบรถจักรไอน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในสมัยที่ 19
 • ในรถจักรไอน้ำมีส่วนประกอบหลักอะไรบ้าง
  • ส่วนประกอบหลักของรถจักรไอน้ำประกอบด้วยหม้อน้ำ ถังน้ำ บันได ล้อ อาคารควบคุม ถังถ่านหิน และรางรถไฟ
 • ทำไมรถจักรไอน้ำถูกนำมาใช้ในระบบรถไฟ
  • รถจักรไอน้ำมีความสามารถในการทำงานในสถานการณ์ที่หลากหลายและสามารถขนสินค้าและผู้โดยสารไปยังที่ที่เป็นไปได้ ทำให้เป็นอุปกรณ์สำคัญในการพัฒนาระบบรถไฟ
 • รถจักรไอน้ำมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรในการขับเคลื่อนรถไฟ
  • รถจักรไอน้ำสร้างไอน้ำแรงดันในหม้อน้ำและใช้แรงดันนี้ในการขับเคลื่อนล้อของรถไปข้างหน้า

บทความที่น่าสนใจ : ความรู้ทั่วไปเรื่องบุลล์เทร์เรียร์ ลักษณะกายภาพและการฝึกบุลล์เทร์เรียร์

บทความล่าสุด