โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

หมู่ที่ 1 ถนนสุราษฎร์ฯ-นาสาร บ้านขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
เบอร์โทรศัพท์ 077355500

ที่ได้รับรางวัล IQA Award ระดับดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ที่ได้รับรางวัล IQA Award ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง

บทความล่าสุด