โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

หมู่ที่ 1 ถนนสุราษฎร์ฯ-นาสาร บ้านขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
เบอร์โทรศัพท์ 077355500

ความรู้ทั่วไปเรื่องแพะ ลักษณะกายภาพและถิ่นที่อยู่อาศัยของแพะ

ความรู้ทั่วไปเรื่องแพะลักษณะกายภาพและถิ่นที่อยู่อาศัยของแพะ

ความรู้ทั่วไปเรื่องแพะ Capra aegagrus hircus คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นสายพันธุ์ย่อยของแพะดั้งเดิม Domesticated มาอย่างนานเป็นพันปีเพื่อเอาเป็นสัตว์เลี้ยงและใช้เพื่อผลิตน้ำนมและเนื้ออาหาร สายพันธุ์นี้มีการเลือกสายพันธุ์และการปรับปรุงตามวัตถุประสงค์ของมนุษย์มาหลายพันปี ปัจจุบันมีสายพันธุ์แพะที่แตกต่างกันออกไปจำนวนมากทั่วโลก โดยมีลักษณะทางกายภาพและการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามการเลือกสายพันธุ์

แพะเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี พวกเขาสามารถอาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปตามภูมิประเทศและสภาพอากาศที่แตกต่างกัน แพะมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของมนุษย์ โดยถูกใช้เป็นแหล่งน้ำนมและเนื้ออาหาร นอกจากนี้ยังใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมและงานศิลปะด้วย เช่น ใช้ขนแพะในการทอผ้าหรือประดิษฐ์เครื่องประดับ

แพะเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในหลายประเทศ และมีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์แพะเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเนื้อและนม อีกทั้งยังมีการอนุรักษ์สายพันธุ์แพะที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อรักษาความคุ้มครองของทรัพยากรสาธารณะนี้ในอนาคต

แพะมีลักษณะอย่างไร

แพะมีลักษณะอย่างไร

แพะมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างไปตามสายพันธุ์และการควบคุมสายพันธุ์ ดังนี้

1. ขนาดและรูปร่าง แพะมีขนาดตัวเล็กถึงขนาดกลาง มีน้ำหนักตั้งแต่ไม่กี่กิโลกรัมถึงหลักร้อยกิโลกรัมขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ รูปร่างของแพะมักจะมีร่างกายที่กลมกลืน ขาสั้นและอวบ ลำตัวส่วนใหญ่และขามักมีการเจริญเติบโตด้วยกัน

2. สี แพะมีหลายสี สีขาว สีดำ สีน้ำตาล สีเทา ซึ่งมีลายต่างๆ กัน แต่ละสายพันธุ์มีลักษณะที่แตกต่างกันไป

3. ปาก ปากแพะเป็นก้อนแข็งที่เจริญเติบโตขึ้นจากกรามแพะ ลักษณะและขนาดของปากแพะมีความแตกต่างตามสายพันธุ์ บางสายพันธุ์มีปากแพะที่เล็กและเป็นสีดำ ส่วนบางสายพันธุ์มีปากแพะที่ใหญ่และมีรูปร่างที่ซับซ้อน

4. หูและตา หูแพะเป็นหูขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ข้างบนศีรษะ ตามีขนาดใหญ่และมีเส้นด้านข้างที่ช่วยให้แพะมีสายตากว้าง

5. หาง แพะมีหางที่มากับลักษณะสั้นเป็นพุ่มเล็กๆ

6. สีผิว สีผิวของแพะมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสีขาว สีดำ สีน้ำตาล สีเทา และมีลายสีต่างๆ กัน

เนื่องจากมีสายพันธุ์แพะจำนวนมาก จึงมีความหลากหลายในลักษณะทางกายภาพและลักษณะพันธุกรรมของแพะในทุกส่วนของโลก การเลือกสายพันธุ์และการควบคุมการผสมพันธุ์มีผลในการสร้างสายพันธุ์แพะที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ เช่น ผลผลิตนมและเนื้อที่ดี การจัดการสายพันธุ์แพะเพื่อผลิตนมและเนื้ออาหารเป็นส่วนสำคัญในเศรษฐกิจอาหารและเกษตรของหลายประเทศ และสายพันธุ์แพะที่มีความแตกต่างกันสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมในสัตว์ชนิดนี้

แพะมีพฤติกรรมอย่างไร

แพะมีพฤติกรรมอย่างไร

แพะแสดงพฤติกรรมที่หลากหลายซึ่งได้รับอิทธิพลจากสัญชาตญาณตามธรรมชาติ พลวัตทางสังคม และสภาพแวดล้อม ต่อไปนี้เป็นพฤติกรรมทั่วไปที่แพะแสดง

1. การหาอาหาร แพะเป็นสัตว์หาอาหารตามธรรมชาติ และพวกมันใช้เวลาค้นหาอาหารเป็นจำนวนมาก พวกมันกินอาหารที่หลากหลายและจะกินหญ้า ใบไม้ พุ่มไม้ และแม้แต่ไม้ยืนต้น ความคล่องตัวที่แข็งแกร่งและความสามารถในการปีนเขาทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงพืชพรรณได้หลากหลาย

2. ลำดับชั้นทางสังคม แพะเป็นสัตว์สังคมที่สร้างลำดับชั้นภายในกลุ่มของพวกมัน ลำดับชั้นนี้ช่วยลดความขัดแย้งและรักษาความสงบเรียบร้อย แพะที่โดดเด่นมีแนวโน้มที่จะเข้าถึงทรัพยากรที่ดีกว่า เช่น อาหารและที่พักพิง ในขณะที่แพะรองอาจต้องรอถึงคราวของมัน

3. ความขี้เล่น ลูกแพะหรือที่เรียกว่าเด็กๆ ขี้เล่นเป็นพิเศษ พวกเขาทำกิจกรรมต่างๆ เช่น วิ่ง กระโดด และโขกหัวกัน การเล่นช่วยให้พวกเขาพัฒนาการประสานงาน ความเข้มแข็ง และทักษะทางสังคม

4. การเปล่งเสียง แพะใช้การเปล่งเสียงเพื่อสื่อสารระหว่างกัน พวกเขาสามารถร้องได้ ซึ่งเป็นเสียงร้องที่ชัดเจนซึ่งสามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ต่างๆ เช่น ความตื่นเต้น ความทุกข์ หรือการเรียกร้องความสนใจ แม่และเด็กก็สื่อสารกันผ่านทางเสียงร้องเช่นกัน

5. การโขกหัว การโขกหัวเป็นพฤติกรรมที่พบบ่อยในแพะ โดยเฉพาะเพศชาย เป็นวิธีการสร้างอำนาจ แข่งขันเพื่อคู่รัก หรือยุติข้อขัดแย้ง พวกเขาใช้เขา ถ้ามี เพื่อกระทำพฤติกรรมเหล่านี้

6. การทำเครื่องหมายด้วยกลิ่น แพะมีต่อมกลิ่นอยู่รอบๆ ใบหน้าและเท้า ซึ่งพวกมันใช้เพื่อทำเครื่องหมายอาณาเขตและสื่อสารกับแพะตัวอื่น พวกเขาอาจถูศีรษะหรือเกาวัตถุเพื่อทิ้งกลิ่นไว้

7. การเล็มหญ้าและการสืบค้น แพะมีพฤติกรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์ พวกมันเป็นทั้งสัตว์กินหญ้า กินใบไม้และพุ่มไม้ ความสามารถในการเข้าถึงพืชพรรณที่สูงขึ้นเนื่องจากทักษะการปีนเขาทำให้พวกมันสามารถเดินดูพุ่มไม้และต้นไม้ได้

8. ความอยากรู้อยากเห็น แพะเป็นสัตว์ที่อยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติ พวกเขาอาจตรวจสอบวัตถุใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของพวกเขา ความอยากรู้อยากเห็นนี้เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการหาอาหารของพวกมัน เนื่องจากพวกมันจำเป็นต้องสำรวจเพื่อหาแหล่งอาหารใหม่ๆ

9. การดูแลกันในฝูง แพะดูแลตัวเองและกันและกันด้วยการเลียขน พฤติกรรมนี้ช่วยให้ขนของพวกมันสะอาดและปราศจากปรสิต

10. ปีนเขาและกระโดด แพะขึ้นชื่อในด้านความสามารถในการปีนและกระโดดที่ยอดเยี่ยม พวกมันสามารถปรับขนาดภูมิประเทศที่สูงชันและทรงตัวบนพื้นผิวแคบได้ ทักษะเหล่านี้ช่วยให้พวกมันหลบเลี่ยงผู้ล่าและเข้าถึงอาหารได้

11. การพักผ่อนและอาบแดด แพะพักผ่อนโดยการนอนราบหรือหาบริเวณที่มีร่มเงา นอกจากนี้ยังอาจยืดตัวกลางแสงแดดซึ่งเชื่อกันว่าช่วยควบคุมปรสิตภายในได้

แพะมีกี่สายพันธุ์

แพะมีกี่สายพันธุ์

จากข้อมูลที่มีถึงเมื่อวันที่ตัดสินใจเลิกทำงาน ณ กันยายน 2021 มีกว่า 300 สายพันธุ์ของแพะที่ได้รับการจดทะเบียนและรับรองโดยองค์กรต่างๆ ทั่วโลก เช่น สมาคมแพะอเมริกัน American Goat Society และสมาคมแพะชาวอังกฤษ British Goat Society สายพันธุ์แพะแต่ละสายพันธุ์มีคุณสมบัติทางกายภาพและพันธุกรรมที่แตกต่างกัน อาจมีความหลากหลายในสี ขนาด รูปร่างปากและหู และลักษณะทางพันธุกรรมอื่นๆ ตัวอย่างของสายพันธุ์แพะที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางได้แก่

1. แพะพันธุ์แองโกล นูเบียน Nubian Goat
2. แพะพันธุ์อัลไพน์ Alpine Goat
3. แพะพันธุ์ซาเนน Saanen Goat
4. แพะพันธุ์ทอกเก็นเบอร์ก Toggenburg Goat
5. แพะพันธุ์อเมริกันลาแมนซ่า LaMancha Goat
6. แพะพันธุ์ปิ๊กมี่ Pygmy Goat
7. แพะพันธุ์บอร์ Boer Goat
8. แพะพันธุ์คิโก Kiko Goat
แต่ละสายพันธุ์มีจุดเด่นและคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานและการเลี้ยงอย่างต่างกัน เช่น สายพันธุ์ที่มีการผลิตนมมาก สายพันธุ์ที่เหมาะกับการผลิตเนื้ออาหาร และสายพันธุ์ที่เหมาะกับการใช้งานเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อความบันเทิง การเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นสิ่งสำคัญในการเลี้ยงและดูแลแพะอย่างดี

การขยายพันธุ์แพะ

การขยายพันธุ์แพะ

 • การคัดเลือกแม่พันธุ์ เลือกแพะตัวผู้และตัวเมีย คุณภาพสูงที่มีลักษณะที่ต้องการสำหรับ
 • วิธีการผสมพันธุ์ การผสมพันธุ์ตามธรรมชาติและการผสมเทียม ในการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ จะมีการใช้เจ้าชู้กับกวางตัวเมีย และการผสมพันธุ์จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การผสมเทียมเกี่ยวข้องกับการเก็บสเปิร์มจากกวางที่เลือกแล้วใส่เข้าไปในระบบสืบพันธุ์ของกวางตัวเมีย เพื่อให้สามารถควบคุมการผสมพันธุ์ได้และแพร่หลาย
 • การผสมพันธุ์และการตั้งครรภ์ หลังจากผสมพันธุ์สำเร็จ แพะตัวเมียจะมีช่วงตั้งท้อง ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 150 วัน ประมาณ 5 เดือน ในระหว่างตั้งครรภ์ กวางตัวเมียควรได้รับสารอาหาร การดูแล และการเฝ้าระวังที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งครรภ์มีสุขภาพที่ดี
 • การประเมิน เมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้น ให้สังเกตพัฒนาการและลักษณะนิสัยของพวกเขาอย่างใกล้ชิด ประเมินโครงสร้าง สุขภาพ พฤติกรรม และลักษณะอื่นๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการผสมพันธุ์
 • การคัดเลือก ไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การผสมพันธุ์ที่ต้องการ การคัดเลือกเกี่ยวข้องกับการกำจัดแพะที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการผสมพันธุ์ออกจากโครงการ ซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพของฝูงและป้องกันการถ่ายทอดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์

แพะเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความหลากหลายในสายพันธุ์และมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทั่วโลก เป็นแหล่งให้นมและเนื้ออาหาร มีพฤติกรรมการหาอาหาร สังคม การสื่อสาร การเคลื่อนไหวคล่องตัว การต่อสู้ และการเลี้ยงลูก การสร้างสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญในการเลี้ยงและเพิ่มผลผลิต การเลี้ยงแพะสามารถสร้างรายได้และสนับสนุนเกษตรกรรมในหลายๆ ชุมชน การเข้าใจและการดูแลแพะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับความสำเร็จในการเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์นี้

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแพะ
 • 1.แพะมีพฤติกรรมการหาอาหารอย่างไรและพวกเขากินอะไร
  • แพะเป็นสัตว์เลี้ยงที่หาอาหารอย่างหมั่นเพื่อรักษาชีวิต พวกเขากินหญ้า ใบไม้ พืชเลื้อยคลื่น และบางครั้งอาจกินพืชไม้ด้วย พฤติกรรมการหาอาหารของแพะส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการบินและการค้นหาที่อยู่ของอาหาร
 • 2.แพะมีวิถีชีวิตอย่างไรในการสังคม
  • แพะเป็นสัตว์ที่มีการสังคมอย่างแน่นหนา พวกเขามีลำดับความเชื่อมโยงทางสังคมที่เรียกว่า สมรรถนะสังคม ในกลุ่ม พบว่ามีการจัดอันดับความเหนียวและอายในทางภูมิศาสตร์
 • 3.การเลี้ยงแพะมีปัจจัยที่สำคัญในการดูแลความเป็นมาของแพะอย่างไร
  • การเลี้ยงแพะควรให้คำนึงถึงการให้อาหารที่เหมาะสม การดูแลสุขภาพ การตรวจสอบพันธุ์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แพะมีความเป็นมาที่ดีและผลผลิตสูง
 • 4.แพะสามารถใช้ในวัฒนธรรมและพิธีกรรมอย่างไร
  • แพะมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมและพิธีกรรมในหลายท้องถิ่น เช่น การใช้เป็นสัตว์บูชาในพิธีทางศาสนา การใช้เป็นสัญลักษณ์ของการเจริญรุ่งเรือง และการใช้เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
 • 5.แพะมีบทบาทในวัฒนธรรมและประโยชน์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไร
  • แพะเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมในหลายท้องถิ่น ส่งผลให้มีการดูแลสัตว์และการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การช่วยควบคุมพืช การใช้เป็นแหล่งนมและเนื้ออาหาร และการรักษาความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพ

บทความที่น่าสนใจ : ความรู้ทั่วไปเรื่องตะพาบน้ำ ลักษณะกายภาพและระบบนิเวศของตะพาบน้ำ

บทความล่าสุด